Zakończenie sezonu motocyklowego 2014

Dzień kiedy kończymy sezon motocyklowy poświęcony jest przede wszystkim na wspomnienia najważniejszych wydarzeń minionego czasu. Odwiedziliśmy wiele wspaniałych i atrakcyjnych miejsc, bywaliśmy na zlotach i muzycznych spotkaniach w całej Polsce. Jednak najważniejszym osiągnięciem minionego sezonu jest częściowe wyremontowanie budynku stacji kolejki wąskotorowej. Przedstawiamy etapy remontu.

W wakacje 2013 roku narodziła się idea zaadoptowania starego dworca w Wielichowie na siedzibę klubu. Zarząd koła, pod przewodnictwem prezesa Andrzeja Ciorgi, zaapelował do gospodarza budynku – Burmistrza Miasta i Gminy Śmigiel, Pana Wiktora Sneli, o pomoc w ratowaniu tego miejsca. Pan Burmistrz, nie pozostawił apelu bez echa. Wspólnie ze swoją radą, postanowili włączyć się w ratowanie zrujnowanego budynku i przeznaczając dotację na zabezpieczenie dachu.
Mając słowną obietnicę Pana Burmistrza rozpoczęliśmy prace. Uporządkowaliśmy z nieczystości i zbędnej roślinności 2,5 ha terenu, częściowo odkopaliśmy zupełnie niewidoczny pas torów kolejowych i oczyściliśmy wybrukowaną drogę dojazdową, zamontowaliśmy szlaban i okiennice, a także odrestaurowaliśmy stare okna. Następnie wyremontowaliśmy dach mniejszego budynku, a wewnątrz niego odbudowaliśmy strop, zerwaliśmy podłogę i przygotowaliśmy nawierzchnię pod budowę nowej. Zerwaliśmy stare tynki ze ścian, poprowadziliśmy instalację elektryczną, alarmową i kanalizacyjną, wyremontowaliśmy studnię.

W grudniu 2013 roku została podpisana umowa między LOK, a Urzędem Miasta i Gminy Śmigiel w sprawie użyczenia budynku dworca kolejki wąskotorowej w Wielichowie i została przekazana, obiecana wcześniej dotacja w wysokości 25 000,00zł, pokrywająca koszty remontu dachu mniejszego budynku oraz przyłącza energetycznego. Na przełomie marca i kwietnia 2014 roku pomoc finansową w kwocie 30 000,00zł postanowiła przekazać Rada Miasta i Gminy Wielichowo na czele z Panem Burmistrzem Adamem Łanieckim.
Posiadając odpowiednie środki finansowe rozpoczęliśmy remont dachu i wnętrza większego budynku. Odremontowaliśmy dach wraz z opierzeniami i nowymi rynnami. Ociepliliśmy
i wytynkowaliśmy wnętrze. Zbudowaliśmy drewnianą antresolę i wiodące do niej metalowe schody. Zrekonstruowaliśmy metalowe okno w szczycie budynku, oraz zainstalowaliśmy nowe drzwi okienne na bocznej ścianie. Jednocześnie trwały prace wykończeniowe mniejszego budynku: położono nowe tynki, zamontowano po części drewnianą i ceglastą podłogę, zbudowano kominek, barek, zamontowano stylowe oświetlenie.

Na terenie stacji znajduje się oddzielny budynek, który został zaadoptowany na pomieszczenia sanitarne. Ściany wyłożono płytkami, zamontowano drzwi, zainstalowano armaturę sanitarną, położono tynki zewnętrzne.

Jesteśmy ogromnie wdzięczni Panom Burmistrzom: Wiktorowi Sneli, Adamowi Łanieckiemu oraz Radom Miejskim Śmigla i Wielichowa za przekazanie środków niezbędnych do zakupienia materiałów w celu przeprowadzenia remontu.

Za otrzymane fundusze wykonaliśmy wiele pracy, jednak na uwagę zasługuje fakt, że w remont budynku kolejki wąskotorowej włączyli się społecznie również przedsiębiorcy Wielichowa. Była to pomoc w zakresie użyczenia specjalistycznego sprzętu (koparki, ładowarki), pomocy fachowej w zakresie budowy kominka, stolarki budowlanej oraz robót ślusarskich. Wsparcie uzyskaliśmy od Panów: Jerzego Smolarka, Zbigniewa Smolarka, Leszka Smolarka, Ryszarda Krajewskiego, Jerzego Gracza , Pawła Gracza, Adama Hofmana, Piotra Maracha, Grzegorza Leśnego, Jarosława Skrzypczaka. Jesteśmy bardzo wdzięczni za okazaną pomoc i wsparcie naszej inicjatywy.

Jednak większość prac wykonaliśmy całkowicie społecznie, wykorzystując umiejętności i talenty naszych członków. Najbardziej w prace zaangażowali się: Andrzej Ciorga, Ireneusz Bendowski, Ryszard Rogoziński, Eugeniusz Łuka, Krzysztof Kapski, Jacek Kotowski, Stefan Krawczyk (sympatyk klubu), Jacek Gawron. Składamy im serdeczne podziękowania za wszelkie prace i poświęcony czas. Dziękujemy również wszystkim pozostałym członkom sekcji, którzy w większym lub mniejszym stopniu przyczynili się do obecnego wyglądu.

Dokonaliśmy bardzo dużo i mamy plan na dalsze prace związane z remontem i rozbudową tego terenu, w których zakres wchodzą:

• położenie posadzki z cegły palonej w dużym pomieszczeniu,
• remont bramy przesuwnej między rampą , a głównym pomieszczeniem,
• zainstalowanie rolet: zewnętrznej i oddzielającej pomieszczenia wewnątrz,
• ułożenie płytek chodnikowych na peronie i tarasie,
• odrestaurowanie tylniej rampy,
• wybudowanie nawierzchni betonowej na parking motocyklowy,
• wykonanie elewacji zewnętrznej w części tylnej budynku,
• wybudowanie wiaty grillowej i strzelnicy pneumatycznej,
• remont dachu na budynku sanitarnym,
• ogrodzenie terenu,
• zaprojektowanie i obsadzenie terenów zielonych,
• sprowadzenie i odrestaurowanie wagonu,
• odkopanie pozostałej części torów,
• wyczyszczenie pozostałej części drogi brukowej,
• wybudowanie szlabanu od strony Ziemina,
• wyposażenie klubu w meble.

Dajemy gwarancję, że członkowie Sekcji Turystyki Motocyklowej działającej przy LOK Wielichowo, wszystkie prace wykonają społecznie, jednak niezbędne są środki finansowe na zakup potrzebnych materiałów. Liczymy na dalszą pomoc ze strony obu gmin.

Jesteśmy dumni, że miejsce, które ma duże znaczenie dla Wielichowian, udało się uratować od zrujnowania i zapomnienia. Mamy niekłamaną i ogromną satysfakcję, że jest nam dane uczestniczyć w tym dziele!

Zdjęcia z imprezy kończącej sezon motocyklowy

Opublikowane 19 Października 2014

Content Management Powered by CuteNews


/ nasza galeria /


Odwiedzin na stronie: Katalog stron© 2012 - 2015 Sekcja Turystyki Motocyklowej LOK Wielichowo