DZIAŁALNOŚĆ LOK WIELICHOWO. ROK 2018

CELE ZAŁOŻONE PRZEZ ORGANIZACJĘ NA ROK 2018:

1 Działalność turystyczno-krajoznawcza. Poznawanie zabytków historycznych i przyrodniczych. Uświadomienie potrzeby szacunku
i ochrony zabytków.
2 Doskonalenie umiejętności bezpiecznej jazdy i przestrzeganie przepisów ruchu drogowego w kolumnie motocyklowej.
3 Doskonalenie umiejętności udzielania pierwszej pomocy podczas wypadku drogowego.
4 Współpraca z grupami motocyklowymi.
5 Organizacja imprezy integrującej środowiska motocyklowe
ze środowiskiem lokalnym.
6 Współpraca z instytucjami na terenie Wielichowa i organizacjami społecznymi. Edukacja dzieci i młodzieży.
7 Nawiązanie współpracy z dr Dawidem Szafrańskim – kuratorem Galerii „MAGIEL” w Wielichowie. Organizacja warsztatów i plenerów artystycznych na terenie Moto-Stacji.
8 Udział w zawodach strzeleckich w LOK Nowy Tomyśl.
9 Prace remontowo-upiększające na terenie Moto-Stacji, siedziby LOK w Wielichowie.
10 Imprezy integrujące członków klubu.


REALIZACJA CELÓW:

Ad. 1.

Członkowie LOK w Wielichowie byli organizatorami i uczestnikami wypraw motocyklowych:

Wąsowo,
Czechy – Piekielne Doły,
Świnoujcie,
Berlin,
Poczdam,
Wyspa Rugia – Niemcy,
Cesky Krumlov,
Wyprawa w Alpy,
Wyprawa do Szwecji,
Spływ kajakowy w Jastrowiu,
Wyprawa na Hel,
Festiwal rzeźby lodowej – Poznań.
Podczas wycieczek uczestnicy poznali historię, zabytki architektoniczne
i przyrodnicze odwiedzanych miejsc.

Ad. 2/3.

Każdą wyprawę motocyklową poprzedzało szkolenie przypominające przepisy jazdy w kolumnie motocyklowej oraz zasady radzenia sobie
w sytuacji kolizyjnej (przypomnienie zasad udzielania pomocy przedlekarskiej).

Ad. 4.

Członkowie LOK W Wielichowie czynnie uczestniczyli w zlotach
i imprezach motocyklowych organizowanych przez zaprzyjaźnione kluby motocyklowe:

Gwiaździsty Zlot Motocyklowy na Jasnej Górze w Częstochowie,
Zlot Motocyklowy w Zbąszyniu,
Zlot Motocyklowy w Wolsztynie,
Zlot Motocyklowy w Kościanie,
Zlot Motocyklowy w Mosinie,
Zlot Motocyklowy w Rakoniewicach,
Zlot Motocyklowy w Nowym Tomyślu,
Zlot Motocyklowy w Śmiglu,
Zlot Motocyklowy w Poznaniu,
Wilczy Zlot Motocyklowy - Konin 2018
15 urodziny Gremium MC Poznań.

Na spotkaniach dokonywana była wymiana doświadczeń na temat sprzętu motocyklowego, bezpieczeństwa w ruchu drogowym, integracja z pasjonatami związanymi z ruchem motocyklowym, poszerzenie wiedzy na temat miejsc wartych poznania.

Ad. 5.

Członkowie LOK Wielichowo zorganizowali coroczne spotkanie motocyklowe MOTOPIKNIK 2018. W programie imprezy nie zabrakło wspaniałej muzyki granej przez zespół Sama River Blues z Pniew, integrujących konkurencji i zabaw oraz regionalnej kuchni.. Niewątpliwą atrakcją były przejażdżki drezyną i przelot helikopterem nad miastem.

Ad. 6.

Organizacja LOK Wielichowo współpracowała z instytucjami.

Współpraca z Urzędem Miejskim i Centrum Kultury w Wielichowie:

- Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy 2018.
- Uczestnictwo w Święcie Pieczarki 2018.
- Rajd Rowerowy pod hasłem „RAJD ROWEROWY DLA ŚCIEŻKI I ZDROWIA”.
- Udział w Święcie Niepodległości 2018. Rekonstrukcja historyczna na terenie Moto-Stacji.
- Miejskie Mikołajki 2018.

Współpraca ze Szkołą Podstawową im. Polskich Noblistów w Wielichowie:

- Organizacja warsztatów szkolnych na terenie Moto-Stacji, Zapoznanie uczniów gimnazjum i szkoły podstawowej z historią kolejki wąskotorowej i pracami ratującymi budynek Kolejki Wąskotorowej
w Wielichowie przez członków LOK (klasy VIII SP i III Gimn.).
- Organizacja klasowych spotkań integracyjnych uczniów wraz z ich rodzicami.
- Współorganizacja „lekcji w terenie” dla uczniów klas nauczania zintegrowanego. Temat: Poznajemy historię kolejki wąskotorowej
w Wielichowie.
- Współorganizacja gry terenowej z okazji 100. rocznicy wybuchu powstania wielkopolskiego. W grze, oprócz uczniów szkoły w Wielichowie, wzięli udział uczniowie szkół: z Łubnicy i Wilkowa Polskiego, przedstawiciele Rady Rodziców wielichowskiej szkoły oraz pracownicy administracyjni gminy Wielichowo, a także 9. Grunwaldzka Drużyna Harcerska Buki im. Kazimierza Wielkiego.


Współpraca z galerią MAGIEL w Wielichowie i dr Dawidem Szafrańskim:

- Realizacja projektów „ZIEMIA JAKO MATERIA” oraz „PRZESTRZENIE ZIEMI”, w których zrealizowano następujące działania: warsztaty rzeźbiarskie z dziećmi i młodzieżą oraz grupą seniorów ze Stowarzyszenia „Druga Młodość” w Wielichowie. Prowadzenie warsztatów powierzono zaproszonym artystom rzeźbiarzom – ceramikom związanym z Uniwersytetem Artystycznym – Wydziałem Rzeźby i Działań Przestrzennych UAP. Wśród nich znaleźli się absolwenci i pracownicy UAP – Agnieszka Ciszewska, Ewa Lepczyk,
Piotr Mastalerz, Wojciech Tężycki, , Marcin Radziejewski, Dawid Szafrański.
- współorganizacja wernisażu podsumowującego projekty połączonego
z warsztatami budowy pieców pt.”Kultura pieca” i ekspozycją pracy Piotra Tetlaka pt."Płonąca żyrafa". Autorem projektu był
dr Dawid Szafrański – nauczyciel akademicki Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu i kurator Galerii MAGIEL w Wielichowie.
Projekt finansowany przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w programie Kultura Dostępna 2018.

Współpraca z Urzędem Miejskim w Wolsztynie:

- Współorganizacja Zlotu Samochodów Zabytkowych na terenie
Moto-Stacji z okazji XXVI Dni Ziemi Wolsztyńskiej 2018.

Współpraca ze sponsorami.

Ad. 7.

Członkowie LOK Wielichowo aktywnie trenowali umiejętności strzelnicze
i uczestniczyli w zawodach strzeleckich organizowanych przez LOK Nowy Tomyśl zajmując czołowe lokaty.

Ad. 8.

W 2018 roku systematycznie prowadzono prace remontowo - porządkowe na terenie Moto-Stacji. Obsadzono pas zieleni młodymi bukami. Gromadzono pamiątki historyczne i grafiki artystyczne z zakresu motocyklizmu i kolejnictwa, które są eksponowane w siedzibie klubu.

Ad. 9.

Członkowie LOK-u zorganizowali uroczystości i imprezy integrujące środowisko:

Powitanie wiosny,
Spotkanie wielkanocne,
Dzień Kobiet i Mężczyzn,
Imprezy z okazji rozpoczęcia i zakończenia sezonu motocyklowego,
Letnie, integracyjne spotkania przy ognisku,
Spotkanie wigilijne,
Spotkanie integrujące brać motocyklową.

Rok 2018 to bardzo pracowity i efektywny okres dla LOK Wielichowo.
Udało się zrealizować wszystkie zaplanowane zadania. Podkreślić należy fakt, iż zakres działań członków LOK Wielichowo z roku na rok poszerza się znacząco, a członkowie nawiązują bardzo pozytywne, sympatyczne i życzliwe relacje ze wszystkimi partnerami, dzięki którym działalność organizacji ma tak bogatą ofertę dla sympatyków oraz społeczności lokalnej.

Sekretarz LOK Wielichowo
Krzysztof Kapski

Opublikowane 04 Lipca 2019

Content Management Powered by CuteNews


/ nasza galeria /


Odwiedzin na stronie: Katalog stron© 2012 - 2015 Sekcja Turystyki Motocyklowej LOK Wielichowo